Туристически пътеки

Иглата

Намира се на нивото на първия пояс на Белите скали. Отделена от централния скален масив, варовиковата скала наподобява игла и е висока около 10-15 м., според подхода до върха. Достъпна е от паметника на Васил Левски и от парк „Стратеш“.
За достигането на върха на Иглата са нужни алпийски умения.
Намира се на нивото на първия пояс на Белите скали. Отделена от централния скален масив, варовиковата скала наподобява игла и е висока около 10-15 м., според подхода до върха. Достъпна е от паметника на Васил Левски и от парк „Стратеш“.
За достигането на върха на Иглата са нужни алпийски умения.

Крали Марков калпак

Намира се в района на Жълтите скали, представлява скален блок, наподобяващ калпак. Подходът от паметника на Васил Левски е на изток по маркирана туристическа пътека и по трасето на Римския път около 15 мин. При хубаво време се открива панорамен изглед към меандровия пролом на р. Осъм, скалните отвеси на Баш Бунар, а в далечината към Централнотостаропланинско било.

 

Замъка

Скалното образувание, наподобяващо замък, е високо около 10 м. Погледнато от подходната пътека образува естествен отвор - халка.
В подножието му се намира отвора на Табашката пещера - населявана от праисторически времена. През 80-те годинин на миналия век тук са открити златни предмети, датиращи от III хилядолетие пр. н. е.
В района на Замъка се намират Голямата и Малката пропаст - дълбоки съответно 25 и 10 м.
Подходът за Замъка е от ВЕЦ - Ловеч (Юзината) по туристическа пътека, маркирана с основен зелен цвят към Табашката пещера.