АИР ВАРОША

Изображение 3312

В архитектурно - историческият резерват (АИР) Вароша е включена цялата стара градска част по десния бряг на река Осъм, оформена в епохата на Българското Възраждане. Тук всичко е напоено с възрожденска атмосфера носи аромата на българщината, на духовното и творческо начало, характеризиращо националната ни самобитност.

АИР Вароша е създаден с разпореждане №364/24.09.1968 г. на Министерски съвет. С наредба №10/1978 г. за запазване и застрояване на АИР Вароша гр. Ловеч, Комитета за култура и Комитета по архитектура и благоустройство урежда въпросите относно застроителния и регулационния плана на резервата, както и реда за управлението му (ДВ бр.73/1978 г.). С последните промени по Закона за културното наследство Ловешката средновековна крепост и кв. Вароша са обявени за археологически резерват (чл. 50, ал. 3 – ДВ, бр. 54 от 2011 г. приложение към ЗКН).

В резервата са включени над 200 историческите и архитектурни паметници на културата от национално и местно значение. Възрожденските къщи са строени предимно през 70-те години на ХІХ в. Характерното за тях е, че почти всички са двукатни, с тежки дървени порти. Лицата на къщите обикновено са обърнати към двора. Приземния етаж е изграден с каменен зид с пезули за проветряване и отбрана. Над него е жилищния етаж с чардак или кьошк. Къщата е с каменната ограда с височина до 2 м. и масивна дъбова порта. Работилницата и магазина на собственика се разполагат извън къщата, на градската чаршия, чието естествено продължение е Покритият мост. Уличките са малки, тесни и калдаръмени и понякога водят до сляпа уличка или дувар. Дворовете са обикновено на няколко нива, засадени с бръшлян и здравец.

Разходката из Вароша е като в лабиринт от тесни сокаци, които създават дост удобни кътове живописни извивки, чупки и пресечки със сенчести ъгли и площи. В тази романтична сред и днес лъха спокойствие, уют и сигурност.

Двуетажните къщи, опрели рамо в рамо, с големи дървени порти величествените слънчеви чардаци с кьошкове високите огради, зидове и междусъседски врати – комшулуци събуждат представата и ни въвеждат в атмосферата на достолепното минало.

В резервата се намира и Етнографският комплекс, състоящ се от две възрожденски къщи. Една от къщите е построена през първата половина на деветнадесети век. В нея е подредена експозиция представяща уредбата на заможно търговско семейство. Другата къща е построена през 1835 година, като в нея са показани бита и културата на местната интелигенция през тридесетте и четиридесетте години на миналия век.

Други по-интересни обекти в Архитектурно-историческия резерват Вароша са: музеят „Васил Левски”, църквите „Св. Неделя” и „Успение Богородично”, Владишкия конак, Старата градска баня „Дели Хамам“, родните къщи на Тодор Кирков, Христо Цонев Латинеца, Михаил Минев, Никола Цвятков, Пано Агопа, Васил Генов-Чешмето, Мария Сиркова и др. В чертите на резервата са Ловешка средновековна крепост, Паметника на Васил Левски, сградата на старото училище Йосиф I Български, в която е написан химнът "Върви, народе възродени", Покрития мост, Паметник на Тодор Кирков, Парк Стратеш, Белия паметник, Черния паметник, Алея Баш бунар, Художествена галерия, Ловешки зоопарк и др.