"РАЗХОДКА С АРОМАТ НА ЛЮЛЯК"

АЛЕЯ "БАШ БУНАР"

Ако обичате природата, разходете се по алея „Баш бунар“. Разположена на левия бряг на р. Осъм, алеята следва извивките на реката по протежение на 2 км. Тъмните сенки на дърветата, тихият шепот на реката, ромонът на двете чешми и песента на славеите будят нежни трепети в човешката душа.

Инициатор за оформяне на алеята през 1908 г. бил лесничеят Никола Веденков. Тя била застлана с трошенокаменна настилка, а от естествени водоизточници са оформени и две чешми – Езерото и Башбунарската. През 1926 г. там е открита Водно електрическа централа, впоследствие наричана от ловчалии „Юзината“, а връзката със старинния квартал „Вароша“ е осигурена от пешеходен каменен мост. След построяването през 1948 г. на железопътната линия Ловеч – Троян алеята е реконструирана и благоустроена. Засадени са множество дървета от видовете люляк, липа, дъб, върба, гинко билоба, както и иглолистни дървета и храсти. Пешеходната алея е асфалтирана. През 1968 г. до Башбунарската чешма е поставена фигурална композиция по мотив на ловешката народна песен „Бяла Анаста“, изработена от скулптора Борис Бъчев, a през 1973 г. е издигнат бюст-паметник на Никола Веденков, чийто автор е скулпторката Евдокия Балджиева.

В края на 80-те години на ХХ века „Юзината“ и алеята „Баш бунар“ са използвани за естествен декор в култовия филм „Вчера“ на режисьора Иван Андонов по сценария на Владо Даверов.

Последният голям ремонт за подобряване на парковата среда на алеята, завършен през 2011 година, бе реализиран по проект „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в Община Ловеч”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Договор № BG161РО001/1.4-02/2008.

Ако искате да се спасите от летните жеги или обичате водата, разходете се по алея „Баш бунар“. Там ще намерите вълшебни гледки. Ще чуете как река Осъм разказва легендата за Бяла Анаста, а вятърът нашепва, че който пие от чешмата, остава завинаги в Ловеч.

ЗООПАРК

Зоологическата градина на Ловеч е създадена в 60-те години на ХХ век и се намира в парк „Стратеш“. На площ от 110 дка се отглеждат 450 животни и птици от 64 вида, представители на всички континенти. Зоопаркът е вторият по големина в България. Предпочитано място за посещение от ловешките граждани и гости на града. Обектът е достъпен за посетители с ограничена подвижност. Има пряка пешеходна връзка с АИР „Вароша“.

Работно време:

Зимно: 08:30 – 16:30 ч.

Лятно: 09:00 – 18:30 ч.

Парк „Стратеш“, пощенска кутия 38, Ловеч

0884 704060

ПАРК "СТРАТЕШ"

Парк „Стратеш“ е любимо място за разходка и отдих. До него се стига по асфалтирано шосе и има пряка пътна връзка под скалния венец към старинния квартал „Вароша“, Паметника на Васил Левски и Ловешката средновековна крепост.

Живописният и обширен парк „Стратеш“ е разположен на едноименния хълм североизточно от Ловеч. Хълмът е показан на карта, изработена от Феликс Каниц под името „Велика планина”, а в руски карти и описания от времето на Руско-турската война (1877-1878) е именуван „Рижата височина”. В тази война, едни от най-кървавите и трагични страници, са боевете за Освобождението на Ловеч от османско робство. В хода на войната през лятото на 1877 г. събитията в Ловеч и неговата околност преминават под знака на три паметни акта: Първо освобождение на Ловеч – 5 юли, възстановяване на турската власт в града – 15 юли и Второ освобождение – 22 август. На 22 август 1877 година е постигнато трайното Освобождение на Ловеч. В памет на тези героични събития ловчалии през 1902 г. издигат на хълма два паметника – Белият и Черният.

През 1926 г. по инициатива на членовете на туристическите дружества в Ловеч започнало почистване, залесяване, терасиране, прокарване на алеи, поставяне на пейки и беседки и ограждане на хълма „Стратеш“ с цел превръщането му в парк. Местността била електрифицирана. През 1948 г. бил одобрен нов идеен проект за превръщането на Стратеш в извънградски парк, а от началото на 60-те години се извършили поредните благоустройствени дейности – изградени са хотел-ресторант, езеро, зоопарк – втори по големина в страната и нова туристическа хижа. Във връзка със 100-годишнината от освобождението на България през 1978 г. е открита Алея на българо-руската дружба.

От Алеята и Белия паметник се разкрива впечатляваща панорамна гледка към река Осъм и града. Трябва да отидете там с фотоапарат в ръка и ще имате възможността да развихрите вашия творчески фотографски потенциал.