"ПО СТЪПКИТЕ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КАРЛОВО

Музеят на Васил Левси в родния му град Карлово има повече от 80-годишна история. Началото му е свързано с възстановяването на родната къща на Апостола през 1933 г. и нейното отваряне като музей през 1937 г.

В музея се съхраняват вещи, документи, снимки, свързани със семейството, с живота и делото на Васил Левски, на негови сподвижници, както от Карлово така и от други краища на страната. Тук се пазят почти всички научни биографични изследвания и литературни творби, посветени на Апостола, произведения на изобразителното изкуство, немалко документи и снимки проследяващи дейността на обществени организации, посветили дейността си на увековечаване делото на Апостола.

http://vlevskimuseum-bg.org

ТРОЯНСКИ МАНАСТИР „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“

Троянският манастир е третият по големина в България след Рилски и Бачковски. Основан е в края на 16 век. Прочут е с чудотворната си икона „Св. Богородица Троеручица“.

Той е единственият ставропигиален манастир в България (под пряка юрисдикция на Св. Синод), който е дал подслон на Левски.

В началото на 1872 г. Васил Левски основава в Троянския манастир таен революционен комитет, начело с игумена архимандрит Макарий. Тук има негов музей, запазена е и стаята, служила за скривалище, заедно с отвора към тавана, през които той бягал от турските заптиета. В тази килия Левски обсъждал революционните дела с монасите и останалите негови сподвижници. Може да се види и софрата, на която бил гощаван.

https://www.troyanmonastery.com/

МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ЛОВЕЧ

Тук може да видите най-богатата в страната колекция от лични вещи на Левски, както и лични вещи и документи на съратници и сподвижници на Апостола, на участници в Априлското въстание (1876) и Руско-турската война (1877-1878). Музеят e включен в 100-те национални туристически обекта на БТС под № 30. Награден е с Грамота за принос в развитието на националното движение „Опознай България - 100-те национални туристически обекта” за 2013 г.

https://lovech-museum.bg/

ХРАМ „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“ ГР. ЛОВЕЧ

Храмът се намира в АИР „Вароша“, близо до музея на Васил Левски и е недвижима културна ценност от национално значение.

В двора са пограбани сподвижници и съратници на Васил Левски: Марин Поплуканов, Величка Хашнова, Иван Докторов и др.

В дома на поп Лукан Лилов, служил в църквата, са положени основите на революционния комитет, основан от йеродякон Игнатий - Васил Левски, който при честите си идвания в града е служил в храма.

От 2003 г. в притвора на храма е експонирана постоянна изложба за Васил Левски и поп Кръстю, която напълно опровергава широкоразспространената черна клевета за предателството. Храмът е действащ и в него се извършва редовно богослужение.

КЪКРИНСКО ХАНЧЕ С. КЪКРИНА, ГР. ЛОВЕЧ

Къкринското ханче е първият музей в страната, посветен на делото на Апостола.

Обявено е за паметник на културата с категория „Национално значение” през 1978 г. Включено е в 100-те национални туристически обекта на БТС под № 30.

Пътят на Васил Левски от Ловеч до Къкрина е маркиран през 1968 г. На 19 февруари се провежда ежегодния поход „По стъпките на Левски”.

Днес единственият „свидетел” на историческите събития в двора на ханчето е вековният бряст. Повален е от буря през 1997 г. Укрепен е чрез консервационно-реставрационна дейност и напомня за Апостола на българската свобода.

https://lovech-museum.bg/