"ЧУДЕСАТА НА ПРИРОДАТА"

ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА СЕЛО ДЕВЕТАКИ, ГРАД ЛОВЕЧ

Намира се на 18 км североизточно от Ловеч, на десния бряг на р. Осъм. Пещерата е една от най-големите в Европа и буди възхищение със своите мащаби и природни дадености.  Общата дължина е 2442 м, общата площ е 20 400 м2, височина - 60 м.

Добрите условия за живот в пещерата привличат вниманието на човека от най-дълбока древност. Археологическите разкопки свидетелстват, че тя е заселена още през средния палеолит (70 хил. г. пр. Хр.). Културните пластове доказват, че е обитавана и през следващите исторически епохи.

Тук е открит фрагмент от паница със запазено изображение на свастика, което е едно от най-ранните рисувани изображения на знака в Европа.

Освен с археологически находки пещерата е известна и с биологичното си многообразие. Тук обитават 12 вида защитени земноводни, 82 вида птици, които се срещат в района, 13 от които включени в Червената книга, 34 вида бозайници и 9 вида прилепи.

Светлата част на пещерата е достъпна за посещения целогодишно. Забранен е достъпът до водната галерия в периода 1 ноември - 1 април и в сухата галерия 25 май -  31 юли, поради размножителния период на прилепите.

От 2014 г. Деветашката пещера е част от движението „Опознай България - 100 национални туристически обекта“ на Български туристически съюз.

ПЕЩЕРА „ПРОХОДНА“ СЕЛО КАРЛУКОВО, ГРАД ЛУКОВИТ

Пещерата е една от най-известните в България, обявена за природна забележителност през 1962 г. Тук е най-дългият пещерен тунел в страната - 365 м и височина на входовете 56 м. Вследствие на ерозията, причинена от просмукващите се води, в тавана се е образувал феноменът „Окната“ или „Очите на Бога“ - две почти еднакви по големина дупки с формата на очи. Това дава и уникалния облик на пещерата.

В дълбока древност пещерата е била важен окултен обект за местните, където са се извършвали ритуали. На пролетното равноденствие (21 март) се е извършвал ритуал за плодородие. В този ден вътрешността на пещерата е огрявана под специфичен ъгъл.

Проходна е една от малкото пещери, в които се практикуват пещерни бънджи скокове.

МУЗЕЙНА СБИРКА „АТАНАС И ВАСИЛ АТАНАСОВИ“ ГРАД ЛОВЕЧ

Открита е в специално реконструирана и обновена сграда през 2008 г. Наименувана е  по волята на доц. Васил Атанасов, който дарява цялата си колекция от минерали и минерални суровини. Събирана е  в продължение на 40 години от България и света.

В сбирката са обособени три части:

Зала „Природа”

Показва 1360 образци на минерали и минерални суровини:  кристали, самородни елементи, рудни и нерудни скъпоценни и полускъпоценни камъни. Разположени са в три последователни зали.

Зала „Техника”

Показва част от колекцията радиоапарати,  събирана от Кирил Петров. Откупена е от музея. Посетителите могат да видят познатите марки -„Телефункен”, „Блаупункт”, „Саба”, „Сименс”, „Лоренц”, „Филипс” и най-стария батериен приемник „Льове”. Специално място имат българските марки „Херц”, „Юнион” и „Адмирал”. Представени са първите български учебни помагала за радиолюбители.

Зала „Археология”

Показва част от оригинален стратиграфски профил от Деветашката пещера, археологически находки от нея и възстановка на елементи от интериора на праисторическо жилище.