МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Изображение 2985

Музей „Васил Левски” e включен в 100-те национални туристически обекта на БТС под № 30. Награден е Грамота за принос в развитието на националното движение „Опознай България-100-те национални туристически обекта” за 2013 г.

Музей „Васил Левски” води своето начало от средата на ХХ век. Екип от родолюбиви българи създава първата експозиция на 19 февруари 1954 г. От тогава е обогатявана четири пъти. Днес се помещава в специално построената сграда открита през 1967 г.

Експозицията е разположена на две нива. Отразява борбите на българите за национално освобождение, дейността на Левски в Българско, Ловешкия частен революционен комитет и ролята му на централен за вътрешността на страната, Новоселското въстание (1876), Първото и Второто освобождение на Ловеч през Руско-турската война (1877-1878).

Първоизточници за създаване на музейните експозиции са културните ценности. Началото на системната събирателска дейност се поставя в края на ХІХ – началото на ХХ век. Голям е приносът на дарителите. Днес във фондовете на музей „В. Левски”  се съхраняват 6000 движими културни ценности и движими вещи. В експозицията са експонирани 153. Сред тях са най-богатата в страната колекция от лични вещи на Левски, колекцията от лични вещи и документи на съратници и сподвижници на Левски, на участници в Априлското въстание (1876) и Руско-турската война (1877-1878).

Тематиката, съдържанието и ценните експонати  отреждат национално значение на Музей „Васил Левски”. Определят неговата важна мисия на духовен мост между минало, настояще и бъдеще. Днес е част от визитната картичка на Ловеч.

 

Адрес:

5500 Ловеч, ул. „Марин Поплуканов” № 16

Телефон:

068 601 407

Работно време за посетители:

Лятно работно време: всеки ден от 9:00 ч. до 13:00 ч. и от 14:30 ч. до 18:00 ч.

Зимно работно време: всеки ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Цена на билет за вход:

Граждани – 3,00 лв.;

Групи над 15 лица – 2,00 лв.;

Ученици, студенти и пенсионери, както и граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на община Ловеч, при представяне на удостоверителен документ – 2,00 лв.;

Групи от ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 1,00 лв.;

Семеен билет (деца от 7 до 18-годишна възраст) – 6,00 лв.

Безплатни посещения:

Деца до 6 годишна възраст;

Деца и възрастни в неравностойно положение;

Организирани групи на ученици от община Ловеч;

Гости на община Ловеч;

Дарители на РИМ – Ловеч; Служители в музеи и галерии;

Почетни и Заслужили граждани на Ловеч;

На 19 февруари – за музей „Васил Левски“ и Къкринско ханче; На 18 юли – за музей „Васил Левски“;

На 16 май – Нощ на музеите от 18:00 до 24:00 ч.

Беседи:

На български – 5,00 лв. С преводач – 10,00 лв.

За заснемане:

Комерсиално – с фотоапарат – 50,00 лв.; с видеокамера – 150,00 лв.

 

Обектът е достъпен за посетители с ограничена подвижност.

Обслужване на български език.