ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС "ДРАСОВА И РАШОВА КЪЩИ"

Изображение 2995

Етнографският комплекс е ключен в 100-те национални туристически обекта на БТС под № 30. Започва съществуването си с откриване на експозиция в Драсовата къща през 1973 г. Последвана е от експозиция в съседната Рашова къща през 1983 г. Днес двете къщи оформят Етнографския комплекс на град Ловеч.

Драсовата къща е строена в средата на ХІХ век.  Показва живота и бита на заможен ловешки търговец. Движимите културни ценности са оригинални и са използвани от ловешки семейства. Пресъзден е, характерния за Българското Възраждане патриархалният начин на живот. Както промените настъпващите поради западноевропейското влияние в бита от края на ХІХ до началото на ХХ век. В приземния етаж посетителите се запознават със съдовете за производство и отлежаване на вино от ловешкия лозаро-винарски район.

Рашовата къща е строена върху основи от ХVІІ век. Датирана е към 1834 г. Завещана е на музея от Ненчо Рашов – местен учител, краевед и любител-музикант. Дарява личната си библиотеката и част от  имуществото. Домашният интериор пресъздава начина на живот на семейство на интелектуалец от средната класа през 30-те и 40-те години на ХХ век.

 

Адрес:

5500 Ловеч, ул. „Христо Иванов – Големия” № 16

Телефон:

068 601 399

Работно време за посетители:

Лятно работно време: всеки ден от 9:00 ч. до 13:00 ч. и от 14:30 ч. до 18:00 ч.

Зимно работно време: всеки ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Цена на билет за вход:

Граждани – 3,00 лв.;

Групи над 15 лица – 2,00 лв.;

Ученици, студенти и пенсионери, както и граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на община Ловеч, при представяне на удостоверителен документ – 2,00 лв.;

Групи от ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 1,00 лв.;

Семеен билет (деца от 7 до 18-годишна възраст) – 6,00 лв.

Безплатни посещения:

Деца до 6 годишна възраст;

Деца и възрастни в неравностойно положение;

Организирани групи на ученици от община Ловеч;

Гости на община Ловеч;

Дарители на РИМ – Ловеч; Служители в музеи и галерии;

Почетни и Заслужили граждани на Ловеч;

На 19 февруари – за музей „Васил Левски“ и Къкринско ханче; На 18 юли – за музей „Васил Левски“;

На 16 май – Нощ на музеите от 18:00 до 24:00 ч.

Беседи:

На български – 5,00 лв. С преводач – 10,00 лв.

За заснемане:

Комерсиално – с фотоапарат – 50,00 лв.; с видеокамера – 150,00 лв.

 

Обектът е достъпен за посетители с ограничена подвижност.

Обслужване на български, руски и френски език.