РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ“ - ЛОВЕЧ

Изображение 3266

Библиотеката е основана през 1870 г., като началото е сложено с първото дарение от домашните библиотеки на будните граждани на Ловеч. Книгите са на български, руски, сръбски и гръцки език. От 1889 г. библиотеката работи като читалня.

През 1902 г. Председателят на читалищното настоятелство д-р Параскев Стоянов организира библиотеката по образец на парижката книжарница „Жорж Борже”, подреждането на книжния фонд става с помощта на картончета. По-късно през 1912 г. Стефан Евстатиев създава първия печатан каталог, наречен от него „Систематически каталог на книгите в библиотеката на Ловешкото читалище „Наука”, класиран според десетичната библиографическа система. Каталогът е отпечатан в Ловеч в печатницата на Стефан Рясков.

През 1952 г. се слага началото на библиотечната документация като се въвеждат нови инвентарни книги, книга за движение на библиотечния фонд, читателски карти, дневник на библиотеката.

През 1964 г. библиотеката се нанася в нова сграда и се разкриват отделите: Комплектуване, Обработка и каталози, Заемна за възрастни, Заемна за деца, Обща читалня и Читалня за специалисти, Справочно-библиографски и Методичен отдел, Краезнание. Организира се националното откриване на Седмица на детската книга и изкуства за деца.

През последните 8 години се въвеждат редица нови услуги – интернет за читатели, информационен център, който предлага комплексно информационно обслужване. През 2006 г. библиотеката получава статут на Регионална библиотека.

Директор:

Юлиана Цанева

Адрес:

5500 Ловеч, ул. "Търговска" № 47

Телефон:

087 8441 237

e-mail:

biblioteka_lv@abv.bg

Facebook:

Регионала библиотека „Проф. Беню Цонев“, гр. Ловеч

Website:

https://liblovech.bg

Работно време:

от понеделник до петък от 8:00 ч. до 18:00 ч.

събота от 9:00 ч. до 13:00 ч.

Почивен ден:

неделя