ХРАМ "УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО"

ХРАМ

Храмът се намира в АИР „Вароша“, близо до музея на Васил Левски и е недвижима културна ценност от национално значение.

Първите сведения за съществуването на църквата са от 1784 г. Изгорен е по време на Гръцката завера 1821-1828 г. и е възстановен през 1834 г. Храмът е вкопан в земята на разстояние три стъпала. По план и структура представлява типична възрожденска псевдобазилика. Куполът, новата камбанария и нартиката са строени в по-късни периоди. Най-ценната принадлежност е великолепният иконостас, дело на майстори от Тревненската школа, който се нарежда до най-добрите образци на църковната дърворезба от първата половина на XIX в. Иконите са изографисани в периода XVIII – XIX в. Тук се намират и някои старопечатни издания, най-старото от които е от 1624 г.

В двора са погребани видни ловчалии и сътрудници на Васил Левски: Марин Поплуканов, Величка Хашнова, Иван Докторов и др.

В дома на поп Лукан Лилов, служил в църквата, са положени основите на революционния комитет, основан от йеродякон Игнатий – Васил Левски, който при честите си идвания в града е служил в храма. Дълги години с него е служил и поп Кръстю Никифоров, касиер на комитета. От 2003 г. в притвора на храма е експонирана постоянна изложба за Васил Левски и поп Кръстю, която напълно опровергава широко разпространената черна клевета за предателство.

Храмът е действащ и в него се извършва редовно богослужение.