Хотели

Изображение 3226

ХОТЕЛ "ЛОВЕЧ" ***

Адрес: 5500 Ловеч, ул. "Търговска" № 12; Телефон: 068 604 716; 089 4406 889; e-mail: nfo@hotellovech.com

Изображение 3227

ХОТЕЛ "ЛИАНИ" ***

Адрес: 5500 Ловеч, ул. "Васил Левски" № 1; Телефон: 088 4818 750; e-mail: liani@hotelliani.com

Изображение 3230

ХОТЕЛ "ВАРОША" **

Адрес: 5500 Ловеч, пл. "Тодор Кирков" № 36; Телефон: 068 603 377 - рецепция; 089 4681 322 - резервации; e-mail: info@hotelvarosha.com

Изображение 3231

ХОТЕЛ "БАЛКАН" *

Адрес: 5537 с. Сливек, общ. Ловеч Телефон: 068 603 528; 087 9080 526 e-mail: office@hotel-balkan.bg