НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ - 1924 Г.", С. КЪКРИНА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

Народно читалище „Васил Левски - 1924” село Къкрина е основано на 25.12.1924 година.

През 1933 година в училището с построяване на салона и сцената започва масова културна дейност, изнасят се пиеси, сценки, хорови песни, събират се книги, четат се вестници.

През 1938 година се построяват няколко стаи в обща сграда: общината, кредитна кооперация и читалището, където се съхранява книжния фонд и има читалня, която в момента се ползва за клуб по интереси, където се честват бележити дати и годишнини, рожденни и именни дни.

Широка дейност се започва след 1938 година. Театрална дейност от ученици от гимназията в град Ловеч, през ваканциите се изнасят програми за селото. Имало е изявени самодейни състави, певчески и театрални, танцови колективи и духова музика, хор в училището.

Изявена библиотечна дейност. Днес след 90 години читалището разполага с 5 600 книги. Салонът и балконът с 350 места и сцената са построени през 1949 година с доброволен труд и дарения на цялото население на село къкрина.

През 50 – 60 години на миналия век в читалището кипи богат културен живот. Работи театрален колектив, битов хор, танцов състав. Читалищния колектив участва в междуселски, околииски прегледи на художествената самодейност.

През 1950 година е купен първия прожекционен апарат.

В читалището се организират осмомартенски изложби, курс по шев и кройки, провеждат се и празници, като "Зарезан", "Лазаров ден".

След години на възход и падение певческата група при народното читалище отново радва сърцата ни с участия по събори и фестивали. Съставът разполага с два вида носии, от които едната е от спонсори /дарители/, а другата е спечелен проект към община Ловеч.

На 15 август всяка година, по случай празника на селото и църквата с кметството, читалището и църковното настоятелство се провежда общоселско мероприятие с курбан на църквата „Успение Богородично”.

На 19 февруари членовете на читалището участват във възпоменанието по случай обесването на Апостола на българската свобода Васил Левски в музей „Къкринско ханче” което име носи и нашето читалище. На 18 юли - рожденната дата на Апостола, певческата група се включва в програмата с изнасянето на патриотични песни.

Членовете на читалището организират и чествания на национални и местни празници, като за всеки празник се подготвя подходяща програма от певческата група, доклад за самия празник, като "Бабин ден", "Зарезан", "Баба Марта", Трети март, Осми март, Първа пролет, Лазаровден, Цветница, Великден, 24 май, 1 юни, 18 юли – рожденната дата на Апостола, 15 август, 6 септември, 1 октомври, 1 ноември, Коледа и Нова година. При провеждане на сбирките се четат здравни беседи, селскостопански беседи, рецепти, извадки от вестници и списания и др.

Един от празниците, който организирахме на нашите седянки това е "Ден на терлика". 

Читалищното настоятелство през годините е участвало и спечелило проекти към община Ловеч, министерство на културата. През 2013 година е получено дарение от чез – българия на стойност от пет хиляди лева, с които бе извършен частичен ремонт във фоаето и стаите на библиотеката и се подмени дограмата на същите.

През 2016 година читалището кандидатства и с проект към община Ловеч за озвучителна техника. друга предобивка е откритият безплатен информационен център със средства от американското посолство благодарение на вече покойната  д-р Мария Торес – Гузман, испанка притежавала къща в село Къкрина и изработила проекта. Читалището е обзаведено с четири компютъра, прекаран интернет, принтер. Организират се курсове по компютърна грамотност. Залата е предоставена за ползване на всички желаещи да комуникират в интернет. През изминалите години през лятото се провеждаха курсове по испански.

Съхранението на народната памет е признание на българските читалища, една от инициативата на читалищните дейци е събиране и експониране на етнографска сбирка на селото, чрез предмети на бита, народни носий съхранени в раклите на майки и баби и да предадем на младото поколение заветите на дедите ни.

Участия във фестивали и събития:

  • 05.09.2021 г. – участие на певческата група в събора на деветашко плато в село деветаки „девет песни от извора“
  • 19 февруари : 2020 г. , 2021 г. и 2022 г. - поднасяне на венец
  • Цветница – 2022 г. - участие на певческата група
  • 18 юли : 2020 г. , 2021 г. и 2022 г. – участие на певческата група
  • 23.07.2022 г.  – участие на певческата група в събора „искри от миналото“ в град априлци
  • 27.08.2022 г. - участие на певческата група в събора „ от тимок до вита“ село черни вит
  • 03.09.2022 г. - участие на певческата група в събора на деветашко плато в село горско сливово, община летница и 150 години от създаването на читалището в селото
  • 24.09.2022 г. – участие на певческата група в „ритама на българия“ град ловеч
  • 01.11.2022 г. – членове на читалището участваха в среща със стефан караиванов – родственик на васил левски в читалището на село гарско сливово
  • 19.11.2022 г. - участие на певческата група в честването на 113 години от основаването на нч“ пробуда – 1909“ село брестово

Председател:

Кристиан Костов

Секретар:

Кунка Нешева

Адрес:

5544 с. Къкрина, община Ловеч, "Мария Сиракова" № 1

Телефон:

089 722 3066

e-mail:

chitaliste_kakrina@abv.bg