НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА - 1927 Г.", С. ЛИСЕЦ

Изображение 3308

НЧ "Светлина - 1927 г." с. Лисец разполага с голяма сграда на два етажа, заемаща 379 кв. м. площ. Има заседателна зала с 20 места и салон с 220 места. На втория етаж е библиотеката и интернет залата. 4 компютъра са на разположение на свободен достъп до интернет и един работен в салона за репетиции и изяви. През 2011 г. сградата на читалището е основно ремонтирана по проект на Програма за регионално развитие.

Дейности:

НЧ "Светлина - 1927 г." с. Лисец от 1954 г. развива организирана художествена самодейност. Към читалището са сформирани мъжко трио с ръководител Младен Христов, певческа група "Щурци и славеи" и танцова формация "Слънце". Днес в любителското творчество участват над 50 деца, подготвени от по-големите си колеги и образуват група за народно пеене, формации за народни и модерни танци за по-малки и за по-големи. Много са и децата, които посещават клубовете по интернет и изобразително изкуство.

Работа по проекти, спечелени проекти, конкурси:

- 2014 – Спечелен конкурс на Община Ловеч „Озвучителна техника”

Награди:

- Групови и индивидуални грамоти за участие във фестивали и надпявания на певческата група;

- Първо място на национален певчески конкурс в гр. Копривщица.

Председател:

Иванка Христова

Секретар:

Ценка Съботинова

Адрес:

5568 с. Лисец, община Ловеч, ул. "Централна" № 74

Телефон:

06911 2338; 087 603 3100

e-mail:

chit.svetlina1927g.s.lisets@gmail.com

Facebook:

Читалище Светлина с. Лисец обл. Ловеч