НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА - 1919 Г", С. АБЛАНИЦА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

НЧ „Светлина-1919 г.” с. Абланица разполага с библиотека 36 кв. м., представляваща публична обществена собственост. Читалището се помещава в обща сграда с кметско настоятелство, читалищния салон разполага с 160 места.

Дейности:

НЧ „Светлина-1919 г.” има добре развита библиотечна дейност, разполага с фонд от 4810 книги и един брой компютърна конфигурация. 

Основните дейности се извършват на място в библиотеката или салона. Към читалището е сформирана група на самодейци, които участват в регионални и национални фестивали, местни празници и събори като: „Цветница в Ловеч”, „Варошлийски вечери”,  „Копривщица”, „Априлци” и други.

Работа по проекти, спечелени проекти, конкурси:

2011 г. – Спечелен проект към Министерство на културата „Монтаж и демонтаж на сценичните съоръжения и сценично облекло ”.

2013 г.- Спечелен конкурс за допълваща субсидия за компютърна конфигурация.

2014 г.-  Участие в проект към Министерството на културата за ремонт - чакащ резултат.

Награди: Сувенири , почетни знаци, групови и индивидуални грамоти и други.

Председател:

Елена Бешкова

Секретар:

Ана Петкова

Адрес:

5574 с. Абланица, община Ловеч, ул. „Петко Ил. Цонев“  № 16

Телефон:

089 858 8371

e-mail:

svetlina.ablanica1919@abv.bg