НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЪЗНАНИЕ - 1929 Г.", С. СМОЧАН

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

Дейности:

Поддържа живи обичаите „Бабин ден „ и „Коледа”. През 2009 г. е създадена младежка фолклорна формация. Обновява библиотечния фонд на читалището.

Работа по проекти, спечелени проекти, конкурси: 

- 2007 г. - Спечелен проект към МК за частичен ремонт;

- 2010 г. - Спечелена допълваща субсидия за частичен ремонт;

- 2011 г. - Спечелен проект на МК за допълваща субсидия за художествено-творческа дейност;

- 2014 г. - Спечелен конкурс на Община Ловеч за закупуване на нови книги.

Председател:

Валентина Христова

Секретар:

Боряна Вълкова

Адрес:

5547 с. Смочан, община Ловеч, ул. "Тодор Каблешков" № 18

Телефон:

06915 2222

e-mail:

saznanie1929@abv.bg