НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЪГЛАСИЕ - 1928 Г.", С. СТЕФАНОВО

Изображение 3418

Дейности:

Читалището организира  празници, тържества, седянки. В библиотеката жителите на селото намират желаната  книга. През 2010 г. е извършен външен ремонт на сградата.

Работа по проекти, спечелени проекти, конкурси:

- 2009 г. - спечелен проект към МК за допълваща субсидия и са ремонтирани гримьорните.

Председател:

Росица Сейзинска

Секретар:

Росица Колева

Адрес:

5581 с. Стефаново, община Ловеч

Телефон:

088 976 2837

e-mail:

sejzinska@abv.bg