НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЪБУЖДАНЕ - 1927 Г.", С. МАЛИНОВО

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

Читалището е самостоятелна сграда, представляваща публична общинска собственост,отдадена за безвъзмездно ползване от Община Ловеч. За дейността си читалището разполага с библиотека с 10 485 тома, към която има информационен център с 3 броя компютри, интернет връзка, мултифункционално устройство и аудио система. На първия етаж на читалището е салонът  със  сценаи балкон. Салонът разполага с 290 места. Има и малка зала за провеждане на срещи, разговори и беседи. Самото читалище е ремонтирано през 2015 г. и е едно от най-хубавите читалища в Общината. Отоплението на цялата сграда се извършва с климатици.

Дейности:

Художествено-творческата дейност на читалището е изключително богата. Действат два любителски колектива Женска певческа група и театрален състав. Самодейците ежегодно участват в пролетно-летни регионални фестивали, събори и местни празници - "Осъм моя река", "Искри от миналото", "Златна река - Златна Панега", "Празника на тиквата", гр. Севлиево и др. За първа година през 2014 читалището е организатор на Великденски празник за цялото население. През м. октомври за трета поредна година ще се проведе "Празник на баклавата".

Активно се работи с децата от детската градина и училището - "Коледуване", "Лазаруване", 24 май, Първи юни. От 2014 г. читалището е участник в Програмата на Община Ловеч за Младежки дейности. Има изготвена програма за работа с децата през лятото - "Забавно лято", летни инициативи - четене и рисуване.

Работа по проекти, спечелени проекти, конкурси:

- 2010 г. - "Глобални библиотеки";

- 2013 г. - Озвучителна техника от програмата за допълнително финансиране от Община Ловеч;

- 2014 г. - Спечелен проект към МК за закупуване на нови книги;

- 2014 г. - от Община Ловеч.

Председател:

Добринка Шаркова

Секретар:

Добрина Андреева

Адрес:

5582 с. Малиново, община Ловеч, ул. "Патриарх Евтимий" № 1

Телефон:

088 540 9134

e-mail:

chitalishte.malinovo@abv.bg

Facebook:

Народно читалище "Събуждане - 1927" - с. Малиново