НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1927 Г.", С. ЧАВДАРЦИ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

Читалището се помещава в сграда – двуетажен масив в добро състояние с обща площ 358 кв.м., състояща се от битова зала със 100 места, салон със 150 места, гримьорна и помещение, използващо се за лекарски кабинет, библиотека. Към библиотеката има информационен център с 5 компютъра, интернет връзка, мултифункционално устройство и аудио система. Библиотечният фонд се състои от над 5 820 тома. Библиотеката е с целогодишен абонамент на вестници и списания по избор на читателите. Осъществяват се индивидуални и колективни обучения за местните жители по компютърна грамотност.

Дейности:

Художествената дейност на читалището е изключително богата, развиваща се чрез младото поколение - деца на възраст от 6-18 год. Действащите любителски колективи са: Вокална група, Танцови състави за народни и модерни танци по народни танци - малки и големи деца. Съставите към читалището имат множество грамоти за участия и награди от конкурси, представяйки се на местно и регионално ниво. За децата действат и 2 постоянни клуба: "Приятел на книгата" и "Млад доброволец". Организират се летни инициативи - творчески работилници, литературни четения и се провежда „Забавно лято” с доброволците от гр. Ловеч и местните деца. Читалището се включва активно в концерти, празнични вечери и фестивали и събори на народното творчество: "Пеещо яйце" - гр. Ловеч, "Девет песни от извора" на Сдружение "Деветашко плато", "Осъм, моя река" - с. Александрово и юбилейни чествания на други читалища от Общините Ловеч и Летница. Възстановен е обичаят "Лазаруване".

Работа по проекти, спечелени проекти, конкурси:

- 2005 г. - спечелен проект към МК и е поправена електро-инсталацията на сградата;

- 2009 г. - спечелен проект към МК за допълваща субсидия;

- 2010 г. - подписано споразумение за включване в Програма "Глобални библиотеки - България";

- 2013 г. - допълваща субсидия към Община Ловеч – закупени народни носии за съставите;

- 2014 г - спечелен конкурс на Община Ловеч за закупуване на нова озвучителна апаратура;

- 2014 г. - спечелен проект към Министерство на културата за ремонтни дейности на сцена в читалищен салон.

Председател:

Ценка Митева

Секретар:

Невянка Георгиева

Адрес:

5559 с. Чавдарци, община Ловеч, ул. "Търговска" № 23

Телефон:

088 592 2080

e-mail:

prosveta_chavdarci_ng@abv.bg

Facebook:

Народно Читалище Чавдарци