НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1906 Г.", С. ДОЙРЕНЦИ

Изображение 3752

Читалището се намира в недвижим имот – публично общинска собственост, отдадена за безвъзмездно ползване от Община Ловеч, с площ - 642кв.м. В сградата са разположени – библиотека с фонд от 22454 тома книги, хранилище, репетиционни, голям салон с 547 места и малък салон със 100 места.         

Дейности:

- Библиотечна - обновяване на библиотечния фонд;

- Художествена самодейност - женска група за народно пеене „Богдан Крачунов”. Самодейците ежегодно участват в национални и регионални фестивали и събори и в местни празници ("Цветница" - Ловеч, "Осъм моя река" - Александрово, "Искри от миналото" - Априлци, "На есен в Слатина", "Море песен екна" - Севлиево);

- Съхраняване и представяне на традиционните обичаи "Лазаруване" и "Коледуване';

- Празник на билките "Еньовден";

- Клуб за културни интереси „Димитър Аджарски”;

- Провеждане на ежемесечни сбирки на ККИ "Д.Аджарски" (отбелязване на бележити дати и събития);

- Детски клуб "Мое село";

- Клуб за народни хора "Настроение";

- Издаване на месечен Дойренски вестник;

- Включване в Програма "Глобални библиотеки" - през 2011 г. е изграден информационен център, оборудван с 4 бр. компютри, мултимедия, принтер и скенер, обособени в отделно помещение (в библиотеката);

- Обучаване на възрастните в информационна грамотност,учениците в ефективно търсене на информация.

Работа по проекти,спечелени проекти,конкурси:

- 2011 г. - Спечелен проект към МК за попълване на библиотечния фонд и честване105 годишен юбилей на читалището;

- 2011 г. - Включване в Програма "Глобални библиотеки";

- 2013 г. - Спечелен конкурс на Община Ловеч за озвучителна техника;

- 2014 г. - Спечелен проект към МК за частичен ремонт на сцената.

Председател:

Теменужка Цанова

Секретар:

Миглена Цонева

Адрес:

5550 с. Дойренци, община Ловеч, ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 1

Телефон:

087 875 7497

e-mail:

n.ch.prosveta@abv.bg

Facebook:

Народно Читалище Просвета с. Дойренци