НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1901 Г.", С. СЛАТИНА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

Дейности:

Към читалището работи женска певческа група и естрадно-сатиричен състав. Притежава богат библиотечен фонд, отговарящ на потребностите на населението. От 2011 г. функционира информационен център

Участия на ТС „Слънчогледи“ за периода 2020 г. – 2022 г.

- Празник на баклавата – с. Малиново;

- "Осъм – моя река" – с. Александрово;

- "Цветница в Ловеч";

- Есенен панаир – Ловеч;

- "Ритъмът на България" – Ловеч;

- "Гергьовско хоро" – с. Баховица;

- Коледен концерт – с. Баховица ;

- "С България в сърцето" – с. Старо село;

- "Български фестивал на сливата" – с. Орешак;

- Балкански събор на българската песен – гр. Априлци;

- "Чукан боб с коприва и хоро се извива' – с. Черни Осъм;

- Празник на село Слатина;

- 120 – години читалище Просвета-1901 г.

Работа по проекти, спечелени проекти, конкурси: 

- 2009 г. - Партньор на Сдружение "Екомисия 21 век" в проект "Магията на народното творчество";

- 2010 г. - Подписано споразумение за включване в Програма "Глобални библиотеки - България";

- 2010 г. – Спечелен проект към МК за частичен ремонт на сградата;

- 2011 г. - Спечелен проект към МК за допълваща субсидия за художествено-творческа дейност.

Председател:

Цветан Александров

Секретар:

Нели Тодорова

Адрес:

5564 с. Слатина, община Ловеч, ул. "Георги Сава Раковски" № 2

Телефон:

088 869 9714

e-mail:

nch_prosveta1901@abv.bg

Facebook:

Народно Читалище Просвета Слатина