НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА - 1927", С. ДРЕНОВ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

Народно читалище "Пробуда – 1927" с. Дренов, община Ловеч вече 87 години е културно-образователното средище за местната общност.

Разполага със салон. Има компютърна конфигурация и възможност за ползване на интернет. На населението се предлагат копирни услуги.

Дейности:

Основната дейност на читалището е библиотечна. Библиотеката разполага с над 4400 тома книги. Поддържа се разнообразен фонд от детски книги, които привличат и най-малките читатели. За тях се организират и различни дейности през летните ваканционни месеци.

Към читалището години наред работи певческа група "Бодър Дух". Групата има богат репертоар от народни, стари градски и автентични песни. Ежегодно жените пресъздават обичая „Зажънване“. Певческият колектив е участник в много регионални и национални празници, събори и фестивали. Грамоти от фестивалите в Черни Осъм, гр. Априлци, гр. Павликени, гр. Гулянци, гр. Трявна, гр. Ловеч и др. са признанието за техния труд. Съставът радва със своите песни жителите на с. Дренов по чествания на различни празници и активно участва в организирани събори и концерти в областта.

Работа по проекти, спечелени проекти, конкурси:

Читалището има спечелени проекти за закупуване на книги. Продължава разработване на проекти за обогатяване на фонда и подкрепа на художествената самодейност.

Председател:

Цанка Нацева

Секретар:

Венета Христова

Адрес:

5562 с. Дренов, община Ловеч, "Трети март" № 24

Телефон:

088 831 6843

e-mail:

veneta.a.hristova@abv.bg

Facebook:

Народно Читалище Пробуда 1927