НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА - 1926 Г.", С. ЙОГЛАВ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

Читалището се помещава в обща сграда с кметско наместничество. Разполага с: библиотека – около 7000 тома книги, един брой компютърна конфигурация с Интернет връзка, музейна колекция и читалищен салон - 360 места.

Дейности:

библиотечна; художествена самодейност с – Фолклорна група „Югла” /певческа група за автентичен фолкор, стари шлагери и др./. През лятото се работи с ученици от селото по изработена програма за дейностите. Основните дейности се извършват на място в библиотеката и в пенсионерския клуб. Читалището осъществява съвместни инициативи с Детската градина в селото, Кметското наместничество, Клуб на пенсионера и инвалида, Сдружение „Екомисия 21 век” - Ловеч. 

Самодейците ежегодно участват в пролетно-летни регионални и национални фестивали и събори и в местните празници: „Цветница в Ловеч”, „Варошлийски вечери”, „Девет песни от извора”, „Столетово пее и танцува”, „Празник на народната носия - с. Рибарица”, Павликени, Черни Вит, Писарево, Жълтеш, Копривщица, Труд и др.

Работа по проекти, спечелени проекти, конкурси:

- 2007 г. - Спечелен проект към Министерство на културата „Обновяване на библиотения фонд”.

- 2008 г. - Спечелен проект към министерство на културата „Обновяване на библиотечния фонд”

- 2008 г. - Спечелен проект към Министерството на културата за допълваща субсидия за ремонт на помещение за музейна колекция

- 2009 г. - Спечелен проект към Министерство на културата за довършителен ремонт на музейната колекция.

- 2009 г. - Спечелен проект към Министерство на културата за компютърна конфигурация.

- 2010 г. - Спечелен проект към Министерство на културата за „Художествено-творчески дейности” – обувки, чорапи, пояси, навуща за националната носия

- 2014 г. - Спечелен конкурс на Община Ловеч „Озвучителна техника”

- 2014 г. - Участие в проект към Министерство на културата за ремонт – чакащ резултат

Награди:

Групови и индивидуални грамоти за участие, Грамота за 3-то национално място за автентична носия 2013, Сувенирни медали, плакети.

Председател:

Габриела Христова

Секретар:

Еленка Щерева

Адрес:

5553 с. Йоглав, община Ловеч, ул. "Трети март" № 25

Телефон:

06924 1363; 088 988 2162

e-mail:

probuda_yoglav@abv.bg

Facebook:

Пробуда Йоглав (Читалище)