НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПОЛК. СТОЯН ЕДРЕВ - 1895 Г.", С. РАДЮВЕНЕ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

Дейности:

НЧ "Полк. Стоян Едрев - 1895 г." е основано през 1895 г. от отец Иван Янков, който е първият председател на читалището. То е най-старото след Ловчанско читалище "Наука - 1870 г.". Читалищният салон разполага с 420 места.

В читалището кипи активна художествена самодейност. То разполага с група за народни песни и театрален състав. Към читалището е и самодейният хор "Китка". Много са участията в регионални и национални събори и фестивали. Обновени са библиотечните фондове. В момента читалищната библиотека разполага с 3190 тома. Литературният клуб "Език свещен" развива пълноценна и разнообразна дейност. Читалището редовно участва във фолклорните празници и фестивали: "Цветница в Ловеч", "Фолклорен фестивал Рибарица", "Фолклорен фестивал в Априлци", Пенсионерско надпяване "Беклеме".

Работа по проекти, спечелени проекти, конкурси, награди:           

- 2011 г. - Спечелен проект на МК за допълваща субсидия за художествено-творческа дейност и нови книги.

НЧ "Полк. Стоян Едрев - 1895 г." към този момент има няколко спечелени проекта на Министерство на културата, благодарение на които са закупени сценично облекло, художествена литература, компютърна и озвучителна техника.

- 2014 г - Спечелен конкурс на Община Ловеч за закупуване на нова озвучителна апаратура.

Награди:

През 2005 г. НЧ "Полк. Стоян Едрев - 1895 г." печели награда за индивидуално изпълнение на Националния фолклорен събор в Копривщица. През 2013 г. НЧ "Полк. Стоян Едрев - 1895 г." получава специалната грамота на Министерство на културата за "Принос в развитието на читалищното дело".

През годините читалището е носител на поредица награди от Театралния фестивал "Велчево" - най-добра мъжка и женска роли, награда за цялостно представяне, награда за най-млад участник.

Информация за дейността на читалището през последните години:

2021 г.

Проведени 30 събития от които имаме участия във:

- "Празник на носията и народните обичаи", с. Рибарица;

- "От Тимок до Вита", с. Черни Вит;

- "Девет песни от извора", с. Деветаки;

- "Беклеме".

2022 г.

През 2022 г. са проведени 37 събития от които имаме участия във:

- "Цветница 2022";

- "Празник на носията и народните обичаи", с. Рибарица;

- "Искри от миналото", гр. Априлци;

- "Усукано по килифарски", гр. Килифарево;

- "От Тимок до Вита", с. Черни Вит;

- "Ритъмът на България", гр. Ловеч.

Председател:

Мариета Сълева

Секретар:

Анелия Етева

Адрес:

5540 с. Радювене, община Ловеч, пл."Читалище" № 1

Телефон:

088 700 3737

e-mail:

edrev1895@abv.bg

Facebook:

Радювене