НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАПРЕДЪК - 1928 Г.", С. КАЗАЧЕВО

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

НЧ "Напредък – 1928 г." разполага със салонът е с 140 места, който е ремонтиран през 2007 година.

Дейности:

Читалището развива основно библиотечната дейност. Читалището активно работи с деца и ученици. Партньор е на сдружение ”Екомисия 21 век” по проекта ”Реката, която ни свързва”. През 2007 г. е ремонтиран читалищния салон. През 2008 г. е спечелен проект за закупуване на нови книги и компютър. През 2010 г. подписва споразумение за участие в Програма "Глобални библиотеки". През 2011 г. е изграден информационен център и е спечелен проект за допълваща субсидия за нови книги.

Работа по проекти, спечелени проекти, конкурси:

2014 г. – Спечелен конкурс на Община Ловеч за закупуване на нова компютърна конфигурация за развитие на информационна дейност на стойност.

Председател:

Александрина Цонева

Секретар:

Павлина Панова

Адрес:

5548 с. Казачево, община Ловеч, ул. "Поречна" № 1

Телефон:

087 872 4873

e-mail:

napredak28@abv.bg

Facebook:

Н. Читалище "Напредък-1928"