НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1930 Г.", С. СЛАВЯНИ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

Дейности:

Читалището развива богата библиотечна дейност с абонамент на вестници и списания , както и набавя нови книги по Програма на Министерството на културата. Художествената самодейност обхваща  млади хора и деца редом с бабите. Съхранени и днес изпълнявани са обичаите: ”Камила”, „Игнажден”, „Лазарки” и др. Читалището е партньор на сдружение ”Екомисия 21 век” за съхраняване на българските традиции и обичаи, чрез сценичното представяне на обичая ”Седянка”. Читалището участва в Х Национален събор Копривщица 2010. Читалището е включено в Националната система "Живи човешки съкровища". От 2011 г. функционира информационен център.

Работа по проекти, спечелени проекти, конкурси: 

- 2007 г. - Спечелен проект към МК за частичен ремонт;

- 2010 г. - Подписано споразумение за включване в Програма "Глобални библиотеки - България";

- 2011 г. - Спечелен проект към МК за допълваща субсидия за художествено-творческа дейност;

- 2014 г. - Спечелен конкурс на Община Ловеч за закупуване на нова озвучителна апаратура.

Председател:

Тодорка Янчева

Секретар:

Бориславка Тодорова

Адрес:

5565 с. Славяни, община Ловеч, пл. "Съединение" № 1

Телефон:

087 947 8987

e-mail:

bobi_5501@abv.bg