НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1928 Г.", С. ПРЕСЯКА

Изображение 3310

Дейности:

Женска певческа група представя фолклорното богатство на селото на регионални и национални събори. Направен е запис на автентичните песни изпълнявани от групата. През 2008 г. се чества 80 годишния юбилей на Читалището. През 2010 г. женската певческа група участва в Х Национален събор Копривщица.

Работа по проекти, спечелени проекти, конкурси: 

Читалището участва в проект ”Искри от българско” на сдружение ”Екомисия 21 век” с представяне на обичая ”Седянка” на национален фестивал в София и на Ловешка сцена в рамките на Европейски дни на наследството.

Председател:

Петко Иванов

Секретар:

Петя Ганева

Адрес:

5542 с. Пресяка, община Ловеч, ул. "Александър Стамболийски" № 1

Телефон:

06924 2320

e-mail:

chitalihte_presyaka1928@abv.bg