НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1925 Г.", С. ЛЕШНИЦА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

НЧ "Христо Ботев– 1925 г." разполага с библиотека с 2 компютърни конфигурации. Читалищният салон разполага със 180 места.

Дейности:

Читалището развива са библиотечна дейност, художествена самодейност и информационна дейност. Женската певческа група към читалището радва хората с песните си в селото, околните села, национални събори и фестивали.

Работа по проекти, спечелени проекти, конкурси:

- 2009 г. - спечелен проект към МК за сценични костюми;

- 2010 г. - спечелен проект на МК за допълваща субсидия за нова компютърна техника, а през 2011 г. и за нова озвучителна техника;

- 2014 г. - спечелен конкурс на Община Ловеч за организиране на чествания, на годишнини, събори, спектакли и концерти;

- 2014 г. - спечелени 2 проекта към МК за частични ремонтни дейности и техническо оборудване.

Председател:

Неделчо Неделчев

Секретар:

Пенка Василева

Адрес:

5578 с. Лешница, община Ловеч

Телефон:

087 702 8930

e-mail:

bot.1961@abv.bg