НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХЛЕВЕНЕЦ - 1919 Г.", С. ХЛЕВЕНЕ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

Дейности:

НЧ "Хлевенец - 1919 г." с. Хлевене, община Ловеч е с богато фолклорно наследство. За това през последните години читалищното ръководство насочва своите усилия към възстановяване на местните традиции и обичаи. През 2009 г. е събрана и експонирана етнографска сбирка. През 2010 година девет жени поставят началото на Група за автентичен фолклор наречена „ТАРАМБЕРА“ по името на типично хлевенско хоро. Възстановени са традиционните обичаи "Българска сватба от миналия век" и "Коледуване", автентични хороводни песни и хора. Организират се празници и чествания за хората от селото. Развива библиотечна дейност.

Работа по проекти, спечелени проекти, конкурси:

- 2010 г. - спечелен проект към МК за допълваща субсидия за закупуване на компютър;

- 2011 г. - спечелен и проект на МК за допълваща субсидия за художествено-творческа дейност;

- 2014 г - спечелен конкурс на Община Ловеч за организиране на чествания, на годишнини, събори, спектакли и концерти.  

Председател:

Марийка Ненова

Секретар:

Веселка Кирилова

Адрес:

5579 с. Хлевене, община Ловеч, ул. "3-ти март" № 32

Телефон:

089 578 4746, 068 627 429

e-mail:

ani_hlevene@abv.bg