НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БЯЛА АНАСТА 2016", ГР. ЛОВЕЧ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

НЧ "Бяла Анаста - 2016" е традиционно самоуправляващо се читалище. Целите на читалището са развиване на българският дух и самосъзнание, развитие на творческите заложби на участниците в групи, кръжоци и школи. Към момента в читалището има основани, Фолклорен клуб "Хоро на люляците" и Танцова формация "Балкански огън".

Председател:

Кристиян Костов

Секретар:

Цветомира Пеева

Адрес:

5500 Ловеч, бул. "България" № 10

Телефон:

087 724 2749

e-mail:

byala_anasta@abv.bg

Facebook:

Народно читалище "Бяла Анаста - 2016" гр. Ловеч

Website:

https://www.byalaanasta.com/