ЛОВЧАНСКО ЧИТАЛИЩЕ ”НАУКА - 1870 г.”

ЛОВЧАНСКО ЧИТАЛИЩЕ ”НАУКА - 1870 г.”

Ловчанско читалище ”Наука” е основано на 01.01.1870 година.

Днес то достойно отговаря на предизвикателствата на времето и потребностите на хората в града.

Предлага:

- Богат репертоар от спектакли по класически приказки, представени от актьорите на Куклен  театър и Музикален театър.

- Обучение по китара, пиано, акордеон, народно пеене, флейта и цигулка, извършено от високо квалифицирани преподаватели и с възможности за концертни изяви на учители и ученици.

- Възможности за участие в концертни изяви на съставите за любителско творчество - Смесен хор с диригент Теодора Николова, Детска вокална група с р-л Юлиана Близнакова.

- Възможности за лична изява на творческите способности на гражданите на гр. Ловеч

Разполага с две зали:

- театрална с 260 места- подходяща за спектакли, концерти и др

- камерна с 70 места – подходяща за камерни изяви, изложби, семинари, презентации и др.

Председател:

Стоян Георгиев

Секретар:

Пенка Стаменова

Адрес:

5500 Ловеч, ул. "Търговска" № 49

Телефон:

068 604 203; 068 604 204

e-mail:

nauka135@abv.bg

Facebook:

Ловчанско читалище "Наука - 1870 г."