ЧИТАЛИЩЕ ”ЗОРА - 1930 г.” гр. ЛОВЕЧ, КВ. ПРОДИМЧЕЦ

ЧИТАЛИЩЕ ”ЗОРА - 1930 г.” гр. ЛОВЕЧ, КВ. ПРОДИМЧЕЦ

За жителите на квартала предлага библиотечна дейност. През 2010 година е завършен ремонта на сградата по спечелен проект на Община Ловеч по Програма за регионално развитие и предоставена на читалището за развитие на читалищните дейности. През 2011 година спечелен проект на МК за допълваща субсидия за нови книги. 

Председател:

Цветелина Маркова

Секретар:

Виржиния Богданова

Адрес:

5506 Ловеч, кв."Продимчец", ул. "Стоян Цанков" № 30

Телефон:

089 839 4606 - председател;

087 752 0531 - секретар

e-mail:

virjiniabogdanova123@abv.bg