ЧИТАЛИЩЕ ”ПРОСВЕТА - 1926 г.” гр. ЛОВЕЧ, КВ. ГОЗНИЦА

ЧИТАЛИЩЕ ”ПРОСВЕТА - 1926 г.” гр. ЛОВЕЧ, КВ. ГОЗНИЦА

Читалището разполага с помещение за библиотека, собственост на РПК. Развива добра съвместна работа с училището. През 2007 г. е снабдено с компютърна конфигурация. През 2009 г. е спечелен проект от допълваща субсидия за нов компютър. Развива библиотечна дейност.

Председател:

Катя Кунчева

Секретар:

Ася Ивова

Адрес:

5504 Ловеч, кв."Гозница", ул. "Янтра" № 1

Телефон:

089 687 9714

e-mail:

prosveta1926goznica@abv.bg