Читалища

Изображение 3281

РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ”ЧИТАЛИЩА” – ЛОВЕЧ /РЕКИЦ/

Регионална структура на Министерството на културата за консултантска помощ за читалищата от Ловешка област. Приоритетни направлениея на дейност пред РЕКИЦ ”ЧИТАЛИЩА” – ЛОВЕЧ: - Попълване на информационна карта за всяко…