Чешма "Бяла Анаста"

„Там, де­то те­че на Баш-бу­нар во­да­та, там си бе­ли бя­ла Анас­та плат­на­та.“ Така започва народната песен дала името си на над 100-годишната чешма.

Чешмата на "Бяла Анаста" се намира в южния край на гр. Ловеч по протежението на р. Осъм, където се намира алеята "Баш бунар". Там два естествени водоизточника са оформени като чешми, като до първата е скулптурната композиция на "Бяла Анаста".

На мястото на малка пътека покрай река Осъм, през 1908 г. се появява покрита с трошен камък алея, по идея на ловешкия лесничей – Никола Веденков. Наричат я „Бачо Кольо“ алея. Тогава се изграждат и двете чешми – Башбунарската и Езерото. През 50-те години на ХХ век се оформя паркът в сегашният му вид, а през 1968 г. е поставена композицията с момата и момъкът, напиващ вода от стомната. Тогава чешмата променя името си.
Тя е дело на Борис Бъчев и представлява изправената и горда Анаста, а до нея клекнал момък, пиещ вода от стомната. Легендата разказва, че който пие вода от тук, остава завинаги в града.