АУДИО-ВИЗУАЛЕН СПЕКТАКЪЛ "ЗВУК И СВЕТЛИНА"

АУДИО-ВИЗУАЛЕН СПЕКТАКЪЛ

Община Ловеч реализира спектакли „Звук и светлина” на Ловешката средновековна крепост. Спектаклите „Звук и светлина” на Ловешката крепост са изградени със средствата на музиката, текста, динамичното и лазерно осветление. Те са създадени и се реализират от екип специалисти на Община Ловеч.

Спектакълът „Историята своя тачим..” е реализиран през 2007 г. и е посветен на 820 години от подписването на Ловешкия мирен договор и поставянето на началото на Втората българска държава. Той представя величавата и богата история на град Ловеч.

Според византийския хронист Никита Хониат в ранната пролет на 1187 година византийският император Исак ІІ Ангел престоява три месеца пред стените на Ловеч - градът, който спира византийците, дошли да усмирят непокорните българи. Исак ІІ Ангел е принуден да подпише тук, в подножието на  крепостта , примирие с братята Асен и Петър, с което се поставя началото на Втората българска държава.

Старият кв.”Вароша” помни стъпките на Левски, избрал Ловеч за столица на революционната дейност. Тук е написан и химнът на българската духовност ”Върви, народе възродени”. Покритият мост,  построен от Колю Фичето, е романтичната пътека между  минало и настояще, история и съвремие, спомени и мечти.

Спектакълът „Ловеч - звезден град” е реализиран през 2009 г. и е посветен на 30 г. от полета на първия български космонавт Георги Иванов, почетен гражданин на гр. Ловеч.

Ловеч - това е история, достойна за всеки горд ловчалия, изминал пътя от каменната крепост до звездите. История на битки и победи, на свободолюбивия дух, на творческия и научен гений. Победата е всъщност наша отговорност - да съхраним историята и сътворим настоящето. Да сме мост между миналото и бъдещето на Ловеч. Елате в моя звезден град.

Спектакълът „Звук и светлина” се реализира от експерти на Oбщина Ловеч:

1. При мероприятия, организирани от Община Ловеч.

2. В изпълнение на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч чл.56 ал.5 т.2 със заплащане на такса за спектакъла от физическо или юридическо лице в касата на Община Ловеч.

При реализация на спектакъла в изпълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги:

– Физическите и юридически лица подават заявление - 7 дни преди спектакъла, в което посочват наименованието на спектакъла, датата и мястото, на което ще се представя спектакъла.

– Заплащат цена от 150 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 20% /обща сума 180 лв./

Заявлението се приема в Центъра за услуги и информация на гражданите от Гл. експерт "Административно обслужване и местно самоуправление" Дарина Атанасова и се възлага за изпълнение на съответните служители. За допълнителна информация: Община Ловеч, Дарина Атанасова - Гл. експерт "Административно обслужване и местно самоуправление", Тел. 068 601 264; 0884 704 010.