Дата на събитието: 
събота, Юли 9, 2022
Място: 
Народно читалище „Просвета-1927 г.“
Организатор: 
Народно читалище „Просвета-1927 г.“
Час: 
10:00