Откривне на изложба

Дата на събитието: 
четвъртък, Март 5, 2020
Място: 
Художествена галерия – Ловеч
Организатор: 
Художествена галерия – Ловеч
Час: 
17,30