Годишни награди и награждаване на участниците в играта „Познай книгата”

Дата на събитието: 
четвъртък, December 19, 2019
Място: 
РБ „Проф. Беню Цонев“
Организатор: 
РБ „Проф. Беню Цонев“
Час: 
17:30