Представяне книгата на Маноил Манев

Дата на събитието: 
понеделник, December 2, 2019
Място: 
Клуб на дейците на културата
Организатор: 
Клуб на дейците на културата
Час: 
17:30