романтична комедия на ДТ „Сава Огнянов“ – гр. Русе, с участието на Мария Сапунджиева и Филип Аврамов

Дата на събитието: 
четвъртък, November 14, 2019
Място: 
Залата на Ловчанско читалище „Наука 1870 г.“
Организатор: 
Ловчанско читалище „Наука 1870 г.“
Час: 
18,00