Изложба – конкурс на рисунка, организирана от Община Ловеч, Общински съвет по наркотични вещества и Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

Дата на събитието: 
четвъртък, November 21, 2019
Място: 
Художествена галерия – Ловеч
Организатор: 
Община Ловеч
Час: 
16,00