Среща на журналистите, работили във вестник „Заря на комунизма” през годините 1959 – 1987. Събитието се организира по случай 60-годишнината от излизането на първия брой на вестника

Дата на събитието: 
четвъртък, Май 16, 2019
Място: 
- отдел „Изкуство“ на РБ „Проф. Беню Цонев“
Организатор: 
РБ „Проф. Беню Цонев“
Час: 
11:00 ч.