Представяне книгата на Мария Щрегарска – краевед и писател, и създадения по нея филм

Дата на събитието: 
сряда, Май 29, 2019
Място: 
- отдел „Изкуство“ на РБ „Проф. Беню Цонев“
Организатор: 
РБ „Проф. Беню Цонев“
Час: 
16:00 ч.