Хотел „Президиум Палас“ **** град Ловеч
ул. „Търговска“ № 51
тел. 068 / 687 501
факс: 068 / 600 171

Хотел „Ловеч“ *** град Ловеч
ул. „Търговска“ № 12
тел. 068 / 604 717; 068 / 604 716
GSM: 0894 406 895
факс: 068 / 601 718

Хотел „Царяна“ ** град Ловеч
пл. „Тодор Кирков“
тел. 068 / 600 995
GSM: 0888 556 174

Семеен хотел „Оазис“ ** град Ловеч
ул. „Мишева“ № 1
тел. и факс: 068 / 600 612

Семеен хотел „Оазис-II“ ** град Ловеч
ул. „Иван Драсов“ № 17
тел. и факс: 068 / 600 612

Хотел „Национален статистически институт – учебен център“ * Община Ловеч, с.Сливек
тел. 06914 / 9910; 0882 614 517

Хотел „Вароша“ ** град Ловеч
пл. „Тодор Кирков“
тел. 068 / 603 377

Хотел „Балкан“ *Община Ловеч, с.Сливек
тел. 068 / 603 528
GSM: 0889 632 165
Website: в момента разработват страница

Хотел "Лиани" *** град Ловеч
ул. „Васил Левски“ № 1
тел. 068 / 588 768; 068 / 501 115
GSM: 0888 600 620

Парк-хотел "Стратеш" *** град Ловеч
парк „Стратеш“
GSM: 0894 300 350; 0888 291 616
GPS координати: 43.136300, 24.721817

Семеен хотел „Вароша – 2003“*** град Ловеч
ул. „Иван Драсов“ № 23
тел. 068 / 622 277
GSM: 0887 996 687