Самостоятелни стаи „Биляна“ град Ловеч
ул. „Д-р Васил Караконовски“ № 8
тел. 068 / 604 347

Стаи – „Кольо Фичето“ град Ловеч
ул. „Пано Рогозаров“ № 99
GSM: 0887 525 058; 0878 539 955; 0876 159 593