ЗоопаркЗоопарк

Адрес: гр. Ловеч, парк "Стратеш"
Пощенска кутия № 38
Телефон: 0884 704060
Работно време за посетители:
Всеки ден от 8:30 до 16:30 часа.
Зоологическата градина на Ловеч е създадена в 60-те години на ХХ век и се намира в парк „Стратеш“. На площ от 110 дка се отглеждат 420 животни и птици от 74 вида, представители на всички континенти. Зоопаркът е втория по големина в България. Предпочитано място за посещение от ловешките граждани и гости на града, той има пряка пешеходна връзка с Алея на българо-руската дружба, Белия паметник, Черния паметник, паметника на Васил Левски, музей „Васил Левски“ и АИР „Вароша“.

Цена на билет за вход:

Посетители над 18 години – 5,00 лв.;
Деца от 4 до 18 години, както и граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на община Ловеч, при представяне на удостоверителен документ лица – 3,00 лв.;
Пенсионери и лица с трайно намалена работоспособност над 50 % – 2,00 лв.;
Групови посещения от 15 и повече посетители – от 4 до 18 г. – по 2,00 лв. на посетител; над 18 години – по 3,00 лв. на посетител

Безплатни посещения:

Деца до 6 годишна възраст;
Деца и възрастни в неравностойно положение;
Организирани групи на ученици от община Ловеч;


Средновековна крепостЛовешка средновековна крепост

Адрес: ул. "Мадара" 1, кв. "Вароша".
Работно време за посетители:
зимно работно време - всеки ден от 9:00 ч. до 19:00 ч.
лятно работно време - всеки ден от 9:00 ч. до 20:00 ч.
Цена на билет за вход:
Граждани – 4,00 лв.;
Групови посещения на граждани над 15 лица – 2,00 лв.;
Ученици, студенти и пенсионери, както и граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на община Ловеч, при представяне на удостоверителен документ – 2,00 лв.;
Групови посещения на ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 1,00 лв.;
Пакетен билет за семейство с деца от 7 до 18-годишна възраст – 6,00 лв.
 

Комбиниран билет - Ловешка средновековна крепост / Стара градска баня "Дели Хамам":

Граждани – 8,00 лв.;
Групови посещения на граждани над 15 лица – 4,00 лв.;
Ученици, студенти и пенсионери, както и граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на община Ловеч, при представяне на удостоверителен документ – 4,00 лв.;
Групови посещения на ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 3,00 лв.;
Пакетен билет за семейство с деца от 7 до 18-годишна възраст – 9,00 лв.
Безплатни посещения:
Деца до 6 годишна възраст;
Деца ползващи социални услуги;Крепост
Инвалиди;
Гости на община Ловеч;
Почетни и Заслужили граждани на Ловеч;
Беседи:
На български – 7,00 лв. (комбинирана - Ловешка крепост / "Дели Хамам" – 10,00 лв.);
С преводач – 12,00 лв. (комбинирана - Ловешка крепост / "Дели Хамам" – 18,00 лв.).
За заснемане:
Комерсиално – с фотоапарат – 50,00 лв.;
Комерсиално – с видеокамера – 150,00 лв.;
Годишна абонаментна карта за граждани на община Ловеч за вход в обект „Ловешка крепост“ – 10,00 лв.
Вечерен аудио-визуален спектакъл на Ловешка средновековна крепост, по предварителна заявка:
Цена за група до 15 посетители – 30,00 лв.
Цена за група над 15 посетители – 30,00 лв. и по 2,00лв. за всеки следващ посетител над петнадесетте.
Телефони за заявки – 068 670014; 068 603890


Стара градска баня Дели ХамамСтара градска баня "Дели Хамам"

Адрес: ул. "Тодор Стратиев" № 2.
Работно време: зимно работно време - сряда, четвъртък и петък - от 9:30 ч. до 17:00 ч. с почивка от 12:30 ч. до 13:00 ч.; събота - от 9:30 ч. до 18;00 ч. с почивка от 12:30 ч. до 13:00 ч.; неделя - от 9:30 ч. до 17:00 ч. с почивка от 12:30 ч. до 13:00 ч.
лятно работно време - сряда, четвъртък и петък - от 10:00 ч. до 18:00 ч. с почивка от 13:00 ч. до 14:00 ч.; събота - от 10:00 ч. до 19:00 ч. с почивка от 14:00 ч. до 15:00 ч.; неделя - от 10:00 ч. до 18:00 ч. с почивка от 13:00 ч. до 14:00 ч.
Почивен ден: понеделник и вторник.
Телефон билетен център: 068/ 670 014
Цена на билет за вход:
Граждани – 6,00 лв.;
Групови посещения на граждани над 15 лица – 3,00 лв.;
Ученици, студенти и пенсионери, както и граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на община Ловеч, при представяне на удостоверителен документ – 3,00 лв.;
Групови посещения на ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 2,00 лв.;
Пакетен билет за семейство с деца от 7 до 18-годишна възраст – 9,00 лв.
 

Комбиниран билет - Стара градска баня "Дели Хамам" / Ловешка средновековна крепост:

Граждани – 8,00 лв.;
Групови посещения на граждани над 15 лица – 4,00 лв.;
Ученици, студенти и пенсионери, както и граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на община Ловеч, при представяне на удостоверителен документ – 4,00 лв.;
Групови посещения на ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 3,00 лв.;
Пакетен билет за семейство с деца от 7 до 18-годишна възраст – 9,00 лв.
Безплатни посещения:
Деца до 6 годишна възраст;
Деца ползващи социални услуги;Стара баня
Инвалиди;
Гости на община Ловеч;
Почетни и Заслужили граждани на Ловеч;
На 22 март – Ден на водата
Беседи:
На български – 7,00 лв. (комбинирана - "Дели Хамам" / Ловешка крепост – 10,00 лв.);
С преводач – 12,00 лв. (комбинирана - "Дели Хамам" / Ловешка крепост – 18,00 лв.).
Прожекция на атракция:
За група до 15 лица – 30,00 лв.;
За група над 15 лица – 30,00 лв. + по 2 лв. за всеки следващ посетител.


Музей Васил ЛевскиМузей "Васил Левски"

Адрес: ул. "Марин Поплуканов" 14.
Работно време: всеки ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.
Телефон: 068 601 407
Цена на билет за вход:
Граждани – 3,00 лв.;
Групови посещения на граждани над 15 лица – 2,00 лв.;
Ученици, студенти и пенсионери, както и граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на община Ловеч, при представяне на удостоверителен документ – 2,00 лв.;
Групови посещения на ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 1,00 лв.;
Пакетен билет за семейство с деца от 7 до 18-годишна възраст – 6,00 лв.
 

Безплатни посещения:

Деца до 6 годишна възраст;
Деца и възрастни в неравностойно положение;Музей В. Левски
Организирани групи на ученици от община Ловеч;
Служители в музеи и галерии срещу служебна карта;
Гости на община Ловеч;
Дарители на РИМ – Ловеч;
Почетни и Заслужили граждани на Ловеч;
На 19 февруари – за музей „Васил Левски“ и Къкринско ханче;
На 18 юли – за музей „Васил Левски“;
На 16 май – Нощ на музеите от 18:00 до 24:00 часа.
Беседи:
На български – 5,00 лв.;
С преводач – 10,00 лв.;
За заснемане:
Комерсиално – с фотоапарат – 50,00 лв.;
Комерсиално – с видеокамера – 150,00 лв.;


Етнографски комплекс Драсова и Рашова къщиЕтнографски комплекс "Драсова и Рашова къщи"

Адрес: ул. "Христо Иванов - Големия" 16.
Работно време: всеки ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.
Телефон: 068 601 399
Цена на билет за вход:
Граждани – 3,00 лв.;
Групови посещения на граждани над 15 лица – 2,00 лв.;
Ученици, студенти и пенсионери, както и граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на община Ловеч, при представяне на удостоверителен документ – 2,00 лв.;
Групови посещения на ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 1,00 лв.;
Пакетен билет за семейство с деца от 7 до 18-годишна възраст – 6,00 лв.
 

Безплатни посещения:

Деца до 6 годишна възраст;
Деца и възрастни в неравностойно положение;Етнографски комплекс Драсова и Рашова къщи
Организирани групи на ученици от община Ловеч;
Служители в музеи и галерии срещу служебна карта;
Гости на община Ловеч;
Дарители на РИМ – Ловеч;
Почетни и Заслужили граждани на Ловеч;
На 16 май – Нощ на музеите от 18:00 до 24:00 часа.
През м. септември – Варошлийски вечери
Беседи:
На български – 5,00 лв.;
С преводач – 10,00 лв.;
За заснемане:
Комерсиално – с фотоапарат – 50,00 лв.;
Комерсиално – с видеокамера – 150,00 лв.;


Музейна сбирка Атанас и Васил АтанасовиМузейна сбирка "Атанас и Васил Атанасови"

Адрес: ул. "Княз Имеритински" 1.
Работно време: всеки ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.
Почивен ден: събота и неделя.
Телефон: 0885 040 728
Цена на билет за вход:
Граждани – 3,00 лв.;
Групови посещения на граждани над 15 лица – 2,00 лв.;
Ученици, студенти и пенсионери, както и граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на община Ловеч, при представяне на удостоверителен документ – 2,00 лв.;
Групови посещения на ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 1,00 лв.;
Пакетен билет за семейство с деца от 7 до 18-годишна възраст – 6,00 лв.
 

Безплатни посещения:

Деца до 6 годишна възраст;
Деца и възрастни в неравностойно положение;Музейна сбирка Атанас и Васил Атанасови
Организирани групи на ученици от община Ловеч;
Служители в музеи и галерии срещу служебна карта;
Гости на община Ловеч;
Дарители на РИМ – Ловеч;
Почетни и Заслужили граждани на Ловеч;
На 16 май – Нощ на музеите от 18:00 до 24:00 часа.
Беседи:
На български – 5,00 лв.;
С преводач – 10,00 лв.;
За заснемане:
Комерсиално – с фотоапарат – 50,00 лв.;
Комерсиално – с видеокамера – 150,00 лв.;


Къкринско ханчеКъкринско ханче

Адрес: с. Къкрина, Община Ловеч
Работно време: всеки ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.
Телефон: 06928 2310
Цена на билет за вход:
Граждани – 3,00 лв.;
Групови посещения на граждани над 15 лица – 2,00 лв.;
Ученици, студенти и пенсионери, както и граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на община Ловеч, при представяне на удостоверителен документ – 2,00 лв.;
Групови посещения на ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 1,00 лв.;
Пакетен билет за семейство с деца от 7 до 18-годишна възраст – 6,00 лв.
 

Безплатни посещения:

Деца до 6 годишна възраст;
Деца и възрастни в неравностойно положение;Къкринско ханче
Организирани групи на ученици от община Ловеч;
Служители в музеи и галерии срещу служебна карта;
Гости на община Ловеч;
Дарители на РИМ – Ловеч;
Почетни и Заслужили граждани на Ловеч;
На 19 февруари – за музей „Васил Левски“ и Къкринско ханче;
На 18 юли – за музей „Васил Левски“;
На 16 май – Нощ на музеите от 18:00 до 24:00 часа.
Беседи:
На български – 5,00 лв.;
С преводач – 10,00 лв.;
За заснемане:
Комерсиално – с фотоапарат – 50,00 лв.;
Комерсиално – с видеокамера – 150,00 лв.;


Художествена галерияХудожествена галерия "Проф. Теофан Сокеров" – Ловеч

Адрес: Ловеч, ул. "В. Караконовски" 1
Тел. Директор: 068 / 603 380
Fax: 068 / 601 261
от вторник до петък: 10:00 – 18:00 ч.
събота и неделя: 09:00 – 17:00 ч.
Почивен ден: понеделник
Художествената галерия е открита през 1964 г. Притежава 2675 творби живопис, скулптура, графика и приложни изкуства от автори като : Николай Павлович, Васил Стоилов, Стоян Венев, Владимир Димитров – Майстора, Дечко Узунов, Атанас Михов, Бочо Донев, Елисавета Консулова – Вазова, Атанас Яранов, Емил Стойчев, Петьр Дочев, Енчо Пиронков, Сули Сеферов, Теофан Сокеров,  Елена  Сокерова, Цвятко Дочев, Петьр Чуклев, Юлиан Йорданов и др. Разполага с четири зали на различни нива. Целогодишно се показват експозиции с творби от фонда на галерията, авторски изложби, пленери, фотоизложби, гостувания на културни институти и галерии.
Цена на билет за вход:
Граждани – 3,00 лв.;
Групови посещения на граждани над 15 лица – 2,00 лв.;
Ученици, студенти и пенсионери, както и граждани с постоянен или настоящ адрес на територията на община Ловеч, при представяне на удостоверителен документ – 2,00 лв.;
Групови посещения на ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 1,00 лв.;
Пакетен билет за семейство с деца от 7 до 18-годишна възраст – 6,00 лв.
За посещения на деца от социалните услуги – безплатно
Цени на услуги:
При организиране на самостоятелни и колективни изложби и при продажба на авторски произведения – 10 % от продажната цена на творбата.
За ползване на изложбена зала „Вароша“ от външни организации:
Летен сезон – 30,00 лв. на час;
Зимен сезон – 50,00 лв. на час;
За ползване на постаменти, стативи, стъкла и друг реквизит на галерията – 2,00 лв. на брой за срок от 30 календарни дни;
За разлепване на рекламни материали, афиши и плакати, свързани с изяви в областта на изобразителното изкуство – 1,00 лв. на брой;
За специализирани услуги, свързани с дейността на Галерията:
Консултации, оценъчна дейност, участия в журита и други, свързани с изобразителното изкуство – 30,00 лв.;
Аранжиране извън залите на галерията – 50,00 лв.

КЪЩА НА ДАРИТЕЛИТЕ

Къща на ДарителитеГалерия ,,Дарение Казаков’’

Дарител: Димитьр Казаков – Нерон (1933 –1992)
Открита на 14 април 1989г.
По волята на дарителя в старовъзрожденска кьща вьв Вароша са експонирани 185 авторски графики, рисунки, технологични експерименти и 95 керамични пана. Тези керамични пана имат изключитена стойност не само защото разкриват по нов начин силата на Казаковата експресия в рисунката, композицията и живопистта, но и защото художникът успява да изтръгне най-ценното от хилядолетната керамична традиция.


 

 

Галерия дарение Мирчо МирчевГалерия ,,Дарение Мирчо Мирчев’’

Дарител: Мирчо Мирчев (1922 –1999)
401 творби – живопис, скулптура в дьрво и метал, уникални сьс своята декоративност и чистота на формата.
’’Не съм дарил пари, защото ги нямам и никога не съм ги имал. Дарил съм художествени произведения, създадени от моите ръце. Дано останат при хората и да зарадват някого. Това ще е моята награда’’.