112 – единен номер за спешна помощ
068 / 603 370 – МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“
068 / 603 381 – МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“