Дата на събитието: 
вторник, Юни 7, 2022
Място: 
ХГ „Проф. Теофан Сокеров“
Организатор: 
ХГ „Проф. Теофан Сокеров“
Час: 
17:30