на площада на селото. При лошо време в салона на читалището.

Дата на събитието: 
събота, September 28, 2019
Място: 
с. Малиново
Час: 
10:00 ч