Дата на събитието: 
четвъртък, Юни 9, 2022
Място: 
ХГ „Проф. Теофан Сокеров“
Организатор: 
ХГ „Проф. Теофан Сокеров“
Час: 
17:30