Адрес: 5500 Ловеч, ул. "Д-р Съйко Съев" № 27
Тел: 068/ 603 370; 068/ 603 381, 068/ 603 389
Факс: 068/ 603 371
Официален сайт: http://www.mbal-lovech.com